Kudeljni kanapi

Kudeljni kanapi služe za vezivanja u prehrambenoj industriji, poljoprivredi, štamparijama i domaćinstvima.

Nudimo ih u sledećim numeracijama:

  • KUDELJNI KANAP 0,4/3
  • KUDELJNI KANAP 0,4/2
  • KUDELJNI KANAP 0,6/2
  • KUDELJNI KANAP 0,9/2
  • KUDELJNI KANAP 2,5/2
  • KUDELJNI KANAP 1,25/2
  • KUDELJNI KANAP 3/3

Pakovanja su od 100g, 200g i 500g.

Pored navedenih pakovanja, nudimo i pakovanja kod kojih je količina izražena u dužnim metrima, što olakšava posao trgovcima.

kudeljni-kanap kudeljni-kanap-1