PP Vlakna

Dodavanjem vlakana poboljšavaju se mehanička svojstva betona i uklanjaju pukotine u betonu.

Dodatak FIBRILs vlakna u betonu bitno smanjuje nastanak pukotina i mikropora, (u fazi sušenja) koje uzrokoju različiti uticaji i skupljanje betona. Dodavanjem vlakana povećava se vodootpornost betona i smanjuje opasnost od raspadanja usled uticaja vode i mraza. Vlakna FIBRILs utiču i na porast čvrstoće betona na pritisak, trošenje i savijanje. Upotrebom FIBRILs vlakana povećava se otpornost betona i produžava vreme raspadanja građevinskih objekata kod visokih temperatura prouzrokovanih požarom. Mnoštvo vlakana u betonu sa svojom velikom specifičnom površinom smanjuju i apsorbuju napetosti uzrokovane skupljanjem svežeg betona u fazi sušenja.

Vlakna FIBRILs izrađena su iz fibriliziranih ili filamentnih polipropilenskih vlakana u različitim dužinama od 6, 12, 18, 36, 54 i 66 mm u zavisnosti od načina upotrebe.

Područja upotrebe FIBRILs vlakana

Vlakna FIBRILs se upotrebljavaju kod izrade industrijskih podova, estriha, ploča, brizganog betona, tunela, protivpožarnih bazena, puteva, aerodroma, silosa, brana, potpornih zidova, pregrada, luka, hidroenergetskih brana, parking prostora, potpornih stubova, rubova mostova, bazena, fasada, različitih betonskih elemenata i kod gradnje naselja.

Doziranje:

Rezultati testiranja FIBRILs vlakana su pokazali da se najbolji rezultati postižu dodavanjem 0,91 kg vlakana na 1m3 betona.
Za posebne namene doziranje se vrši prema projektu.
Svi ostali dodaci betonu se upotrebljavaju jednako kao kod običnog betona.

Način upotrebe:

Upotreba vlakana FIBRILs je vrlo jednostavna. Vlakna se dodaju u beton i mešaju nekoliko minuta dok se homogeno ne rasporede po betonu.
Za što ravnomerniju mešavinu preporučujemo postepeno doziranje.
Vlakna su otporna na oštećenja prilikom upotrebe i ne slabe kvalitet površina.
Betonu sa dodatkom FIBRILs vlakana potrebno je održavanje kao kod običnog betona.
Beton sa FIBRILs vlaknima može se ugraditi pomoću posuda, tekućih traka, pumpi ili kao brizgani beton.
Posle upotrebe alat isperite vodom.

FIBRILs vlakna se skladište u originalnoj ambalaži u suvom prostoru.

fibrils-1

fibrils-3

fibrils-2

 

FIBRILs vlakana

 

• istovremeno rešenje više problema kod gradnje
• smanjenje nastanka pukotina i mikropora u betonu
• porast čvrstoće na pritisak i savijanje
• smanjenje propusnosti betona
• povećanje žilavosti, otpornosti na hladnoću, udarce, abraziju i trenje
• smanjenje broja dilatacijskih fuga
• povećanje otpornosti na kiseline, alkalije i rđu
• smanjenje elastičnog modula, beton je elastičniji
• visoka protivpožarna otpornost
• smanjenje rizika segregacije i pojave »krvarenja« betona
• bezopasna po zdravlje, neškodljiva po okolinu (PP inertan materijal)
• jednostavna upotreba
• potpuna ili delimična zamena za metalne armature
• smanjenje troškova gradnje
• široka primena
• dobra sposobnost disperzije

U našem asortimanu posedujemo širok spektar PP vlakana za mikroarmiranje – FIBRILs.

Vrste FIBRILs vlakana za armiranje betona:

• FIBRILs F – fibrilirana vlakna
• FIBRILs FFR – negoriva fibrilirana vlakna
• FIBRILs S – monofilamentna vlakna
• FIBRILs SFR – negoriva monofilamentna vlakna
• FIBRILs T – multifilamentna vlakna
• FIBRILs TFR – negoriva multifilamentna vlakna

Atesti

FIBRILs PP vlakna su proverena u praksi i ispitana u Zavodu za građevinarstvo Slovenije – ZAG, kao i na Građevinsko­arhitektonskom faktultetu u Nišu.